Blog del mobiliari urbà

Home»Uncategorized»La sostenibilitat i sensibilitat en el mobiliari urbà i l’espai públic

La sostenibilitat i sensibilitat en el mobiliari urbà i l’espai públic

Després de l’estrepitós fracàs de voler transformar Europa en l’economia més competitiva del món, la nova estratègia Europa 2020 marca tres prioritats:
Creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació, Creixement sostenible, promocionant una gestió dels recursos més eficient i una economia verda i competitiva, el Creixement integrador, fomentant un alt nivell d’ocupació que generi cohesió econòmica, social i territorial.
Valors molt “macros”. Des de les “micros” ens preguntem com podem donar cobertura a necessitats reals de la població i al mateix temps aconseguir la sostenibilitat mediambiental del producte, sense perdre de vista la sostenibilitat econòmica.
Gràcies al disseny aconseguim que un moble urbà pugui ser atractiu, durador i es converteixi en un element socialitzador que interactuï directament amb l’usuari de manera funcional.
Al mateix temps la filosofia sostenible permet que el procés productiu estigui cuidat de principi a fi i pugui mesurar el seu impacte ambiental d’acord amb això. Això no vol dir que es perdi qualitat en cap moment ni que deixi de tenir el necessari per ser un bon moble, mes aviat al contrari, aporta avantatge competitiu, diferenciació, valor afegit, reducció de costos i disminució de l’impacte ambiental en totes les etapes del cicle de vida del producte, assegurant al seu torn l’obtenció d’un benefici per als actors involucrats i l’usuari final.
En el cas dels bancs urbans de GRISVERD, si aquests s’haguessin fabricat amb material plàstic verge, en lloc de material plàstic reciclat utilitzat, la seva petjada de carboni hagués estat un 34% superior o l’impacte generat pel recorregut de 1250 kms. d’un turisme. Aquest és el benefici ambiental que aporta el nostre mobiliari urbà sostenible, però no és l’únic, ja que utilitzar aquests materials suposa un gran estalvi econòmic en reduir a zero el manteniment dels mateixos. Cal ressaltar també el valor educacional i el foment de la sensibilitat ambiental que promou utilitzar materials respectuosos en l’espai públic.
Gràcies al programa “Viure 100 anys. Longevitat i ciutat futura ” d’ICEX “Transmitting knowledge across generations “i a la col·laboració de la nostra empresa amb l’arquitecte Roberto Morales, la nostra visió s’enfoca a donar solució a recents inquietuds socials:

• Facilitar i canalitzar el protagonisme de les persones grans com a subjectes actius en la transmissió de coneixement i valors cap als més joves.
• Generar espais de trobada i de reflexió conjunta entre persones grans i diferents grups d’interès, promovent l’anàlisi, el debat i la comunicació.
• Eliminar barreres físiques en el mobiliari urbà i l’espai públic que limitin la inclusió de les persones més desfavorides.

Un plaer!, Seguirem treballant per millorar el món!

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet