Avís legal

Home»Avís legal

Alazor, S.L. (Grisverd)
C / Mola d’Irto, 10-12
43780 Gandesa (Tarragona)
C.I.F.: B-43557487
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al tom 1469 de la Secció de Societats, foli 11, full núm T-18176, inscripció de data 14 d’abril de 1.999.

Tlf :00-34 977420385 fax 00-34977420059

http://grisverd.com

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i el seu contingut és de l’empresa Carrosseries Alazor SL, d’ara endavant GRISVERD. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Grisverd exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Grisverd es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Grisverd declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’Utilització del Web
Grisverd ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Grisverd es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.grisverd.com podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Grisverd es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Grisverd que, al seu criteri, disminueixin o anul • lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web .

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Grisverd són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

Grisverd, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LO 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si s’escau, avaladors de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Grisverd, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels productes i serveis en els que l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Grisverd, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal • lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Grisverd. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel • lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Grisverd a través del correu electrònic info@grisverd.com.

Grisverd pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Grisverd no reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal • lació de cookies al seu disc dur.

Actualment, la majoria dels navegadors vénen configurats per defecte per bloquejar la instal • lació de cookies de publicitat o de tercers en el seu equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de galeta, o, per contra eliminar aquestes restriccions, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de galeta.

Si l’usuari ha modificat voluntàriament la configuració del navegador per admetre galetes de publicitat o de tercers, aquesta acció significarà que dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de publicitat.

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius a les galetes siguin d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol • licitat pel destinatari.

Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website.

En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats