Qualitat i sostenibilitat

Home»Qualitat i sostenibilitat

El sector del mobiliari urbà té una clara repercussió social i en l’entorn. Els elements urbans són productes destinats a la satisfacció de necessitats col·lectives i són adquirits i gestionats per les administracions locals. Tradicionalment, s’ha exigit dues característiques als elements de mobiliari urbà: que tinguin una elevada duració i resistència davant condicions adverses (climatologia i actes vandàlics) i que requereixin un manteniment mínim. Aquests són criteris centrats en la fase d’ús d’aquests elements i que tenen per objectiu principal l’estalvi econòmic. És durant el disseny d’aquests elements urbans que es poden anticipar i minimitzar aquestes deficiències, així com el seu impacte sobre el medi ambient.

Pel que fa als aspectes ambientals, la millora ambiental integral del mobiliari urbà només es pot aconseguir a partir d’una visió global dels fluxos de matèria i energia associats a aquests productes al llarg de totes les fases del seu cicle de vida (des de l’obtenció de les matèries primeres fins a la gestió dels seus residus, passant per la seva fabricació, distribució, instal·lació, manteniment i desinstal·lació). Tot i que els impactes ambientals associats als productes es generen en totes les fases del seu cicle de vida, l’únic moment en què es poden tenir en compte totes aquestes etapes és en la fase de disseny. Així doncs, per tal d’obtenir una millora ambiental real del mobiliari urbà, cal considerar totes les fases del seu cicle de vida en el moment del seu disseny.

Durant el procés creatiu, Grisverd comparteix el compromís funcional amb la producció d’un resultat plàstic purament emocional, que talment influeix en la extracció de formes, línies, superfícies, etc. Aquest compromís plàstic adquireix rellevància a l’hora de dissenyar per a obtenir un producte complert, funcional i estèticament ben resolt. El concepte visual i el balanç formal són eines que el dissenyador industrial de Grisverd barreja per trobar la millor solució a un problema plantejat, a través del disseny.

Aquest afany creatiu, com podran comprovar, està present en cadascun dels productes de Grisverd. Grisverd creu en el disseny com un dels factors clau per al creixement com a companyia. D’aquesta manera, el mobiliari urbà de Grisverd incorpora el disseny industrial, no ja com un element superflu que s’afegeix als objectes un cop acabats per evmbellir-los, sinó com una disciplina que s’integra de forma intrínseca dins del procés de creació. Per tal d’assolir-ho Grisverd col·labora amb una sèrie d’equips de dissenyadors industrials externs i amb Escoles de Disseny reconegudes, a la vegada que desenvolupa productes dissenyats pel seu propi equip tècnic.

Grisverd ha adoptat el sistema de producció “Lean Production”, considerat el més eficient i innovador ja que elimina el malbaratament per sobreproducció, per temps d’espera, per transports, per estocs, per productes noconformes i la infrautilització del personal, aconseguint una productivitat molt elevada. Les accions encaminades a la millora contínua pel que fa a producte/servei són: manteniment de les instal·lacions en òptim estat, recerca constant d’un bon ambient de treball, avaluació continua de materials i proveïdors, manteniment preventiu de maquinària, establiment d’un pla de formació per a treballadors, operatives de fabricació per assegurar els requeriments del client en el procés productiu evitant treballs defectuosos i innovació constant en processos i productes.