Materials

Home»Materials

Per què acer Corten?

L’acer pot ser reciclat indefinidament en un 100%, sense perdre les seves qualitats, convertint-se en un material altament ecològic. L’acer és un material respetuòs amb el medi ambient, no només per ser completament reciclable, si no perquè poseeix una gran durabilitat i en comparació amb altres materials exigeix quantitats relativament baixes d’energia per a la seva producció. Al voltant de la meitat de la producció mundial, de l’europea i gairabé la totalitat del nostre pais, es realitzen a partir d’acer reciclat.

La composició química de l’acer Corten, transcorregut un cert temps, forma una capa superficial autoprotectora que deté l’avanç de la seva corrosió. La capa d’òxid de color vermellós li dona un aspecte molt utilitzable i integrable tant en paissatges rústics com urbans. Destaquem que el to d’acer variarà depenent de les condicions climalotògiques de cada regió. Aquest material no necessita cap acabat (lacat, zincat, galvanitzat, etc…), evita processos contaminants i contribueix a la seva sostenibilitat medioambiental i, al mateix temps, elimina despeses de manteniment. Aquestes característiques han propiciat l’elecció de l’acer Corten com a principal material de fabricació dels nostres productes.

El període mig d’oxidació natural per a que el color sigui uniforme es de 12/18 mesos; per a evitar aquesta espera apliquem un tractament de preoxidació mitjançant la tècnica del sorrejat (de baix impacte ambiental).

Plàstic reciclat

La nostra política és la de minimitzar l’empremta i l‘impacte ecològic en tot el que fem, per això, en varis productes hem introduït un nou material: plàstic 100% reciclat obtingut del reciclatge de HDPE (polietilé d’alta densitat) i altres materials termoplàstics. Amb certificació de procedència.

Característiques:
   • Impermeable, no deixa pasar l’aigua i la humitat.
   • Anticorrosiu, no es deteriora sota l’acció de productes químics.
   • Imputrefascible, no es podreix a l’aire o en contacte amb la sorra o l’aigua.
   • Resistent a la intempèrie, sota qualsevol condició meteorológica.
   • Bona resistència mecànica, material durador.
   • Higiènic inmune a microorganismes, roedors i insectes.
   • Pirorresistent, alta resistència al foc.
   • Segur, no s’esquerda ni produeix estelles.

L’avantatge és que tenen l’apariència de la fusta amb totes les propietats del plàstic: no es podreix, no es rovella, no li ataquen els insectes i el material resiteix intacte sota condicions climatològiques extremes. A més, el seu valor ecològic és evident ja que aquest material permet fabricar estructures reciclades i reciclables que afavoreixen la reutilització i la valorització dels residus.