Category : Uncategorized

Home»Archive by Category "Uncategorized"

10 idees per prevenir el vandalisme a l’ espai públic

El vandalisme costa molts diners a l’ administració pública (diners de tots): substitució de mobiliari, neteja de pintades, etc…

Aqui us deixem algunes idees per a minimitzar l’ impacte del vandalisme i els diners puguin ser invertits  a millorar la qualitat de vida de la població.

1. Instal•lar el mobiliari urbà a zones visibles i transitades farà dissuadir els vàndals de les seves accions.

2. Triar bancs urbans i mobiliari urbà amb criteris antivandàlics: tornilleria antivandàlica, material fàcilment netejable, estructures ben ancorades i sobredimensionades en gruixos i diàmetres.

3. Conscienciació del cost de cada element urbà: fer saber “visualment” a la població el preu dels elements urbans, associat a campanyes del tipus: #AlCarrerComaCasa #EspaiPúblic detots, #TotsPaguem #OrgulldeCiutat…

4. Foment del civisme entre la població, innovació social: Triar el poble més cuidat de la província, premiar-lo i posar-lo en valor.

5. Destinar espais específics per a “grafiteros” on l’ “street art” es pugui expressar, inclús premiant el millor!

6. Fomentar programes creatius a les escoles que reforcin la solidaritat, tolerància i el respecte a les persones i a l’entorn.

7. Instal.lar mobiliari urbà amb sensibilitat social, integrador, que faciliti el gaudi a les persones amb diferents capacitats i la disposició fomenti la comunicació dels usuaris.

8. Instal.lar mobiliari urbà ecològic, sensible mediambientalment, amb materials reciclats i reciclables i fent pedagogia. #ReciclemTotsGuanyem.

9. Mostrem maduresa social davant actituds incíviques, no girem el cap! Rebutgem l’ agressió de tot tipus i denunciem!

10. Per últim: La sanció també és una mesura dissuasòria

La sostenibilitat i sensibilitat en el mobiliari urbà i l’espai públic

Després de l’estrepitós fracàs de voler transformar Europa en l’economia més competitiva del món, la nova estratègia Europa 2020 marca tres prioritats:
Creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació, Creixement sostenible, promocionant una gestió dels recursos més eficient i una economia verda i competitiva, el Creixement integrador, fomentant un alt nivell d’ocupació que generi cohesió econòmica, social i territorial.
Valors molt “macros”. Des de les “micros” ens preguntem com podem donar cobertura a necessitats reals de la població i al mateix temps aconseguir la sostenibilitat mediambiental del producte, sense perdre de vista la sostenibilitat econòmica.
Gràcies al disseny aconseguim que un moble urbà pugui ser atractiu, durador i es converteixi en un element socialitzador que interactuï directament amb l’usuari de manera funcional.
Al mateix temps la filosofia sostenible permet que el procés productiu estigui cuidat de principi a fi i pugui mesurar el seu impacte ambiental d’acord amb això. Això no vol dir que es perdi qualitat en cap moment ni que deixi de tenir el necessari per ser un bon moble, mes aviat al contrari, aporta avantatge competitiu, diferenciació, valor afegit, reducció de costos i disminució de l’impacte ambiental en totes les etapes del cicle de vida del producte, assegurant al seu torn l’obtenció d’un benefici per als actors involucrats i l’usuari final.
En el cas dels bancs urbans de GRISVERD, si aquests s’haguessin fabricat amb material plàstic verge, en lloc de material plàstic reciclat utilitzat, la seva petjada de carboni hagués estat un 34% superior o l’impacte generat pel recorregut de 1250 kms. d’un turisme. Aquest és el benefici ambiental que aporta el nostre mobiliari urbà sostenible, però no és l’únic, ja que utilitzar aquests materials suposa un gran estalvi econòmic en reduir a zero el manteniment dels mateixos. Cal ressaltar també el valor educacional i el foment de la sensibilitat ambiental que promou utilitzar materials respectuosos en l’espai públic.
Gràcies al programa “Viure 100 anys. Longevitat i ciutat futura ” d’ICEX “Transmitting knowledge across generations “i a la col·laboració de la nostra empresa amb l’arquitecte Roberto Morales, la nostra visió s’enfoca a donar solució a recents inquietuds socials:

• Facilitar i canalitzar el protagonisme de les persones grans com a subjectes actius en la transmissió de coneixement i valors cap als més joves.
• Generar espais de trobada i de reflexió conjunta entre persones grans i diferents grups d’interès, promovent l’anàlisi, el debat i la comunicació.
• Eliminar barreres físiques en el mobiliari urbà i l’espai públic que limitin la inclusió de les persones més desfavorides.

Un plaer!, Seguirem treballant per millorar el món!

L´exemple de Medellin

El passat 20 de novembre vaig visitar Smart City Expo World Congress a Barcelona #smartcityexpo.
Durant 6 hores vaig estar passejant entre projectes, empreses, administracions públiques, etc … però en el que més vaig gaudir  fou l’estand de la ciutat de Medellín.

Medellín ha passat de tenir una alta taxa de delinqüència i atur a rebre el premi com la ciutat més innovadora. La ciutat continua treballant per mantenir aquesta posició, i per estar a l’avantguarda de les tendències mundials en matèria d’innovació.

Medellín és un exemple mundial de transformació urbana i social, gràcies als programes d’educació, cultura i l’espai urbà per als seus habitants. La ciutat segueix treballant per crear llocs de treball de qualitat i millorar el benestar de les persones.
Com?
Mitjançant la innovació social, definida com el desenvolupament i la implementació de noves idees (productes, serveis i models) per satisfer les necessitats socials, crear noves relacions socials i aconseguir millors resultats. Serveix com una resposta a les demandes socials que afecten al procés d’interacció social, enfront de la millora del benestar humà.
Aquestes innovacions socials milloren la capacitat de la gent per passar a l’acció. Es basen en ciutadans creatius, la societat civil, les comunitats o les empreses locals. Són una oportunitat per al sector públic i els mercats, de manera que els productes i serveis compleixen amb les aspiracions individuals i col·lectives.
Alguns punts clau:
Processament -Informació: Una aproximació als problemes de la ciutat per tal d’entendre les causes i determinar les accions apropiades per resoldre aquests problemes.
Ecosistema d’innovació oberta composta de múltiples parts interessades a tot el món.
-Espai Per pensar en la generació de coneixement com una contribució a “Ciutats per la Vida”.
Base de dades d’experiències d’èxit.
Programes -virtual relacionats amb aquests temes, igual que a la appstore, podem trobar aplicacions relacionades amb els temes de la ciutat.

Estratègia?
El centre de Medellín, tindrà al Febrer’15 la Platatorma “citiesforlive” en marxa que proposarà “plans” (directrius estratègiques bàsiques) destinats a resoldre els problemes de les ciutats que ho sol·licitin.
Ells volen compartir el que creuen com un compromís amb la vida. Un objectiu social, polític i moral en què han estat treballant, amb base en els principis de bon govern i participació de la societat, treballant junts, de forma innovadora, per assegurar les condicions de governabilitat necessàries per al desenvolupament, per a la validesa de l’opinió pública, per la justícia social i transformacions generals requerides pel nou urbanisme.

Simplement meravellós, enhorabona!

Vídeo MEDELLIN Abans i després

A Grisverd, mobiliari urbà sostenible estem treballant el projecte “Transmitting knowledge across generations”, aquest exemple ens servirà com a referència per a co-crear peces urbanes que fomentin aquests valors.