Twi i Romb a Tortosa

Home»Trabajos Realizados»Twi i Romb a Tortosa

Repte: Dotar dels elements necessaris al Passeig de Ribera de Tortosa, per convertir-lo en una àrea de lleure i repòs on compartir estones a la fresca dels arbres , veient l´Ebre baixar…

Solució: Les taules i banquetes Twit, fabricades  localment amb materials i processos respectuosos  per minimitzar l’impacte ambiental, representen la sensibilitat i l’esperit de l’Ebre que tanta estima i respecte provoca en el Territori. Les paperers Romb, elegants i discretes però fàcilment localitzables, envelliran noblement amb la resta de mobiliari. Cap peça necessita manteniment durant la seva vida útil.